Vergoedingen

Er is een lijst met chronische aandoeningen opgesteld door het ministerie van volksgezondheid. Op grond van deze lijst wordt bepaald of de behandeling voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.
Vraag uw fysiotherapeut of uw aandoening op de chronische lijst staat. 

Heeft u alleen een basis verzekering, dan worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed. U ontvangt een rekening van de fysiotherapeut. De vergoeding door de verzekeraar begint vanaf de 21e behandeling.

Heeft u een aanvullende verzekering, dan is het mogelijk dat de eerste 20 behandelingen worden vergoed. Zoek dit na in uw polis, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar, heeft een eigen risico dat bij wet is vastgesteld op € 385 per jaar (2018). Van uw eigen risico worden medicijnen, een behandeling of medisch onderzoek betaald. Als de rekening hoger wordt dan € 385, dan betaalt uw zorgverzekeraar het bedrag boven de € 385.
Het is dus mogelijk dat u een rekening van de fysiotherapeut krijgt als uw eigen risico nog niet is opgegaan aan bijvoorbeeld medicijnen of ziekenhuisbezoek.

Voor actuele tarieven klik hier.

Voor verzekerden waarvoor door de praktijk een contract is gesloten met hun verzekeringsmaatschappij gelden de tarieven conform het betreffende contract.

FysioPlus Aduard heeft een overeenkomst in 2018 met alle verzekeraars.

Het is mogelijk, dat niet alle verrichtingen door uw verzekering worden vergoed. Raadpleeg in geval van twijfel uw verzekeringsvoorwaarden!